Quảng cáo Google Shopping Ads – Quảng cáo mua sắm trên Google

999,999

Google Shopping Ads là quảng cáo mua sắm trên Google. Là hình thức quảng cáo trực tuyến, mục đích cho phép người mua nhìn thấy thông tin hình ảnh, giá cả,…. về sản phẩm một cụ thể.