Quảng cáo Google Display Network (Google GDN) – Quảng cáo Mạng hiển thị

999,999

Google Display Network (GDN) là một hệ thống mạng lưới khổng lồ bao gồm hơn 2 triệu trang web, hình ảnh, video, v.v được hiển thị trên Google. Quảng cáo Google Display Network nghĩa là quảng cáo trên Mạng hiển thị của hệ thống này dưới dạng banner, giúp doanh nghiệp tiếp cận được trên 90% người đang sử dụng Internet.