[Hướng dẫn] Đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

Thông báo Website với Bộ Công thương

Theo quy định mới của Bộ Công thương (BCT), các website thương mại điện tử đều bắt buộc phải thực hiện thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công thương. Các tổ chức, cá nhân cần phân biệt rõ giữa việc thông báo và đăng ký vì đây là hai hoạt động hoàn toàn khác[…]