Anchor text là gì? Nghệ thuật sử dụng anchor text hiệu quả trong SEO

Anchor text là gì

Đã làm SEO thì bạn sẽ cần phải hiểu rõ về Anchor Text. Việc kết hợp và sử dụng anchor text hiệu quả sẽ giúp lên top Google nhanh hơn. Tránh trường hợp nhận án phạt từ Google do tối ưu hóa liên kết quá mức. Vậy thì anchor text là gì? Tạo anchor text[…]